Merelbeke | Oost-Flora

Waar Wijkwerf nog dichter bij de wijkbewoners komt

Wijkwerf Oost-Flora, begrensd door de Fraterstraat in het westen, is een speciale Wijkwerf. De bedoeling van deze Wijkwerf is om nog meer te vertrekken vanuit de burger zelf.

In de aanloop van deze Wijkwerf werd daarom een anonieme enquête opgesteld waar vragen worden gesteld naar de burger over de noden en interesses die er bestaan in wijk. Op basis daarvan kan Wijkwerf een aangepast aanbod uitwerken, bovenop het reguliere aanbod van Wijkwerf.

Daarnaast wil Wijkwerf Oost-Flora nog verder aan door burgers ook te vragen naar zaken buiten hun woning, zoals het openbaar groen in de wijk en het thema mobiliteit. Wat is er goed in de wijk, en wat kan beter? Gemeente Merelbeke zal deze informatie gebruiken om haar gemeentelijk beleid uit te stippelen.

Vanaf juli 2020 plannen we deur-aan-deurrondes om de wijkbewoners nog beter te informeren over Wijkwerf.

Wijkwerf Oost-Flora wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Merelbeke en het project Energieambassadeurs van Provincie Oost-Vlaanderen.