Financiering

Wijkwerf maakt gebruik van bestaande subsidiekanalen om deze begeleiding mogelijk te maken.

  • Het renovatieadvies, de budgetramingen en de opmaak van een offertevraag wordt uitgevoerd op kosten van Stad Gent (voor inwoners Gent) of de Provincie Oost-Vlaanderen (voor inwoners buiten Gent).
  • De huidige Wijkwerven worden binnen Stad Gent uitgevoerd met projectsubsidie van het Europese project Life BE REEL!
  • Wijkwerf is een erkend Benovatiecoach van Fluvius. Dit betekent dat we een beroep doen op de Burenpremie. Dit is een premie (maximaal ‚ā¨ 400) die enkel wordt uitgereikt aan renovatiebegeleiders.
  • Bijkomend vraagt Wijkwerf 3% werkingsbijdrage op de uitgevoerde werken. Dit wordt betaald via de factuur van de aannemer. Door de groepsaankoop krijg je dus als klant een scherpe prijs, maar een deel van jouw voordeel wordt teruggevorderd voor de verdere begeleiding.