Gent | Oostakker

Open en halfopen bebouwing met veel groen!

In 2023 blijft Wijkwerf in Oostakker actief. Een vorige Wijkwerf richtte zich reeds op Oostakker-Dorp. Daarom verschuift de focus nu naar Oostakker-Lourdes. 

Oostakker bestaat uit verschillende verkavelingswijken met open of halfopen bebouwing en veel groen. Bijna alle inwoners hebben er een tuin. Er is een sterke vergrijzing met 19% van de bevolking ouder dan 65 jaar, vooral in de oudere woonwijken. Daar blijkt ook een veel renovatiepotentieel.  

De projectzone bestaat uit het hele gebied Oostakker. Qua communicatie richt deze Wijkwerf zich vooral op Lourdes, begrensd door R4, John F. Kennedylaan en spoorweg (Veldekensstraat).

 

 

Wijkwerf Oostakker wordt uitgevoerd in opdracht van De Energiecentrale van Stad Gent met subsidie van Life BE REEL!