Wijkwerf

Wijkwerf Technisch

Met onze partner-aannemers werden alle nodige technische afspraken gemaakt over de kwaliteit van de uit te voeren werken. Deze worden hieronder samengevat. Om er zeker van te zijn dat alle standaarden worden gerespecteerd, komt Wijkwerf ter plaatse om de correcte uitvoering op te volgen en de werken te controleren. In specifieke gevallen kan worden afgeweken van onderstaande standaard.

GLAS

 • Controle en nazicht huidige staat van bestaand buitenschrijnwerk
 • Uithalen bestaand glas, glaslatten, mastiek en/of silicone
 • Plaatsen van nieuw glas
 • U-waarde: 1,0 W/m²K
 • Dikte glas: standaard 4-16-4 of volgens voorkeur en noden
 • Type glas volgens voorkeur (akoestisch, brandwerend, …)
 • Ventilatieroosters boven het glas (volgens noodzaak)
 • Opkuis werf en afvoeren materiaal
 • Uithalen en verwijderen bestaand buitenschrijnwerk
 • Nazicht en controle van structurele elementen
 • Vergroten of aanpassen raamopeningen (volgens noodzaak)
 • Plaatsen nieuw raamwerk
  • U-waarde glas: 1,0 W/m²K
  • Afwerking: PVC, hout of aluminium
  • Dikte glas: standaard 4-16-4 of volgens voorkeur en noden
  • Type glas volgens voorkeur (akoestisch, brandwerend, …)
  • Ventilatieroosters boven het glas of boven het buitenschrijnwerk (volgens noodzaak)
  • Norm: NBN S 23-002
 • Dichten van alle openingen rondom het schrijnwerk (met minerale wol)
 • Luchtdicht aansluiten van het schrijnwerk op de omliggende constructie met daartoe bestemde luchtdichtingstape en/of -folie;
 • Plaatsen binnenafwerkingen in MDF
 • Opkuis werf en afvoeren materiaal

BUITEN SCHRIJNWERK

BUITENGEVEL -  CREPI

 • Wegnemen en terugplaatsen regenwaterafvoerpijpen
 • Opvulling/wegnemen/beschermen onderdelen bij afwerking
 • Voorbereiding en schoonmaken van ondergrond indien nodig
 • Plaatsen van isolatie
  • Materiaal: EPS032
  • R-waarde isolatie bedraagt minimaal 3 m²K/W (12cm).
 • Plaatsing hoekverstevigingen/stopprofielen/verstevigingsaccessoires
 • Bepleisteren van gevel of andere afwerking (hout, platen, etc.)
 • Opkuis werf en afvoeren materialen
 • Voorafgaandelijke en uitgebreide analyse van de te isoleren spouwmuur.
  • Camera-onderzoek
  • Voorleggen van schriftelijk document of attest dat gevel voldoet
 • Alle noodzakelijke voorbereidende werken (drogen gevel; opkuisen spouw; etc.)
 • Levering en plaatsing isolatielaag
  • R-waarde isolatie isolatie spouwmuur bedraagt minimaal 2 m²K/W
  • Norm: STS 71-1
 • Opkuis werf en afvoeren materiaal

SPOUWMUUR ISOLATIE

ZOLDER VLOER

 • Voorafgaandelijke inspectie van zoldervloer.
 • Plaatsen van een luchtscherm op de zoldervloer en aanpalende bouwdelen (niet bij een damp-open zoldervloer isolatie)
 • Bouwen van houten roostering voor plaatsing loopvloer indien nodig
 • Plaatsen van isolatiemateriaal op luchtdichting
  • Materiaal: houtwol, glaswol of cellulose (inblaasisolatie)
  • R-waarde isolatie bedraagt minimaal 6,3 m²K/W (dikte 24 cm).
  • Norm: TVN 251
 • Plaatsen van loopvloer op isolatie of onderdakfolie
 • Opkuis werf en afvoeren materialen
 • Verwijderen bestaande afwerking (volgens noodzaak)
 • Plaatsen kader in hout, eventueel met verstevigingslatten
 • Plaatsen of inblazen isolatie
  • Materiaal: houtwol, glaswol of cellulose (inblaasisolatie)
  • R-waarde isolatie bedraagt minimaal 6,3 m²K/W (dikte 24 cm).
  • Norm: TVN 251
  • Plaatsen luchtdichting, incl. aansluiting dakdoorvoeren en andere bouwdelen
   • Norm: TVN 251
 • Opkuis werf en afvoeren materiaal
 • Optioneel: afwerking met lattenkader en gipskartonplaten (schildersklaar)

DAK BINNEN

DAK BUITEN (SARKING) - PLATEN

 • Verwijderen van bestaande dakbedekking (pannen, pannenlatten en eventueel onderdak)
 • Controle stabiliteit dakstructuur en aanpassen waar nodig
 • Plaatsing luchtdichting, incl. aansluiting dakdoorvoeren en andere bouwdelen
 • Plaatsing isolatiepanelen
  • Materiaal: PIR of houtvezel
  • R-waarde isolatie bedraagt minimaal 6,3 m²K/W (dikte 16 cm)
  • Norm: TVN 251
 • Plaatsing nieuwe dakpannen of hergebruik oude dakpannen
 • Afwerking aan zijkanten, schouwen en dakvlakramen
 • Opkuis werf en afvoeren materiaal
 • Optioneel: afbraak schouw tot onder dak, plaatsing of vervanging dakvlakramen, aanpassing of vervanging goot
 • Nazicht en controle van bestaande dakdichting
 • Verwijderen bestaande dakbedekking en plaatsing luchtdichting of gebruik bestaande dakafwerking als dampscherm
 • Controle stabiliteit dakstructuur en aanpassen volgens noodzaak
 • Vervangen dakdoorvoeren en controleren dakhelling
 • Verhogen of aanpassen dakopstanden indien nodig (cellenbeton of voorzien van isolatie)
 • Plaatsing isolatie
  • Materiaal: PIR of RESOL, geschrankt in 2 lagen
  • R-waarde isolatie bedraagt minimaal 6,3 m²K/W (dikte 18 cm).
  • Norm: TVN 251
 • Plaatsing hoogwaardige afwerking
  • Materiaal: EPDM of Resitrix

PLAT DAK