Gent | Stropwijk

Een wijk met veel studentenwoningen

In maart 2019 streek Wijkwerf neer in de Stropwijk, aangevuld met de Bourgondische wijk. De projectzone van de Stropwijk werd afgebakend door Burggravenlaan – Stropkaai – R40 – Krijgslaan en Parklaan. De driehoek tussen Ter Platen – R40 en Schelde duidde de Bourgondische wijk aan.

Zeker in de Stropwijk vonden we veel huizen die als studentenwoning gebruikt worden. Van de 3.381 huisnummers worden immers slechts 24% woningen bewoond door de eigenaar. We probeerden hier bewust de verhuurders te bereiken, maar dat bleek niet zo evident. Wel deden we in enkele straten een campagne met warmtefoto’s. Bewoners van de Zomer-, Herfst- en Winterstraat konden vrijblijvend een warmtefoto van hun woning krijgen, om zo te bekijken waar het grootste energieverlies zit.

We konden Wijkwerf Stropwijk afsluiten met 50 gratis renovatie-adviezen.

Wijkwerf Stropwijk werd uitgevoerd in opdracht van Stad Gent met projectsubsidie van Life BE REEL!