Gent | Muide-Meulestede

Het oude havengebied van Gent herleeft

Eind 2018 trok Wijkwerf naar Muide-Meulestede, een dichtbevolkte oude wijk in het noorden van Gent. De laatste jaren kent de wijk een grote focus van allerhande stadsvernieuwingsinitiatieven.

De meeste bewoning in Muide-Meulestede dateert uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Slechts één op de drie huizen wordt er door de eigenaar bewoond, de andere zijn huurhuizen of handelspanden.

We konden bijna 50 aanmeldingen voor gratis renovatiebegeleiding noteren.

Wijkwerf Muide-Meulestede werd uitgevoerd in opdracht van Stad Gent met projectsubsidie van Life BE REEL! in samenwerking met Muide-Meulestede-Morgen.