Gent | Bloemekenswijk

Een oude wijk rond het Van Beverenplein

Begin 2020 strijkt Wijkwerf neer in de Gentse Bloemekenswijk, na Rooigem opnieuw een wijk met veel arbeiderswoningen uit het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw. Als projectzone kiezen we voor het gebied dat begrensd wordt door Palinghuizen – Nieuwevaart – Gaardeniersweg – Hakkeneistraat – Grensstraat en Westerbegraafplaats.

In de projectzone zijn er 4.537 wooneenheden. Bijna 43% ervan wordt door eigenaars bewoond.

De communicatiecampagne is gestart in maart en loopt verder tot het eind van 2020.

Vanaf augustus 2020 plannen we deur-aan-deurrondes om de wijkbewoners nog beter te informeren over Wijkwerf en het gratis renovatie-advies.

Wijkwerf Bloemekenswijk wordt uitgevoerd in opdracht van Stad Gent met projectsubsidie van Life BE REEL!